Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

Akcje klubowe w roku 2019:

W roku 2019 zapraszamy:

Na akcje klubowe honorowego krwiodawstwa połączone ze spotkaniami członków klubu:

- 08 Lutego - 10 Maja - 13 Września - 22 Listopada -

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Oddział Terenowy
Bielsko Biała ul. Wyspiańskiego 21 w godz.: 13:00 - 14:30
Członkowie Klubu "KroplaRh" - oddających krew w innym terminie niż są ustalone akcje proszeni są o wpisywanie się na listę, która znajduje się w rejestracji, za co z góry dziękujemy.

Zarząd Klubu HDK

Akcje klubowe w roku 2018:

podsumowanie akcji krwiodawstwa w 2018 r.:

W akcjach klubowych w 2018 r. zarejestrowano łącznie 64 osoby, krew oddały 64 osoby, pozyskano 28,8 l krwi.
Członkowie klubu uczestniczyli w 25 akcjach wyjazdowych w tym 11 akcjach w szkołach, gdzie:
Zarejestrowanych zostało 389 osób z czego 118 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 228 osób, pozyskano: 102,6 l krwi.
W pozostałych akcjach:
Zarejestrowanych zostało 338 osób, w tym 54 osoby po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 278 osób, pozyskano: 125,1 l krwi.

9 lutego

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 25 osób, krew oddały 24 osoby

co daje w przeliczeniu 10,80 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 20-11-2017r do 09-02-2018r

11 maja

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 19 osób, krew oddało 19 osób

co daje w przeliczeniu 8,55 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 11-02-2018r do 11-05-2018r

23 września

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 13 osób, krew oddało 13 osób

co daje w przeliczeniu 5,85 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 22-06-2018r do 21-09-2018r

23 listopada

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 7 osób, krew oddało 7 osób

co daje w przeliczeniu 3,15 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 22-09-2018r do 21-11-2018r

Akcje klubowe w roku 2017:

podsumowanie akcji krwiodawstwa w 2017 r.:


W akcjach klubowych w 2017 r. zarejestrowano łącznie 87 osób, krew oddało 80 osób, pozyskano 36,00 l krwi.

10 lutego

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 15 osób, krew oddało 12 osób

co daje w przeliczeniu 5,40 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 21-11-2016r do 10-02-2017r

12 maja

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 27 osób, krew oddało 25 osób

co daje w przeliczeniu 11,25 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 13-02-2017r do 12-05-2017r

15 września

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 36 osób, krew oddało 35 osób

co daje w przeliczeniu 15,75 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 14-05-2017r do 15-09-2017r

17 listopada

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 9 osób, krew oddało 8 osób

co daje w przeliczeniu 3,60 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 18-09-2017r do 17-11-2017r

podsumowanie akcji krwiodawstwa w 2016 r.:


Krwiodawcy uczestniczyli w 41 akcjach wyjazdowych w tym 15 akcjach w szkołach, gdzie:
Zarejestrowanych zostało 589 osób z czego 279 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 367 osób, pozyskano: 165,15 l krwi.

W pozostałych akcjach:
Zarejestrowane zostały 634 osoby z czego 89 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 469 osób, pozyskano: 211,05 l krwi.